| 

Aktualno

Novosti Uradnega lista RS

Novosti Uradnega lista RS

12.09.2008 ob 13:37

Predstavljamo vam nekaj priročnikov in knjig z vsebinami iz veljavne zakonodaje.

 

 

 

 


Uredba o upravnem poslovanju z uvodnimi pojasnili in izvedbenimi akti

Avtorji: dr. Polona Kovač, Matjaž Remic in dr. Janez Stare
Leto izdaje: 2008

Cena: 65,00 €

Uredbo o upravnem poslovanju je Vlada Republike Slovenije sprejela leta 2005 zaradi potrebe, da se na enem mestu določijo vsa pravila upravnega poslovanja v javni oziroma državni upravi, ki so bila do takrat razpršena v različnih splošnih aktih. Po uveljavitvi pa določbe uredbe še niso doživele podrobnejše strokovne obravnave niti s praktičnega niti s teoretičnega vidika, čeprav gre za predpis, s katerim se vsak dan srečujejo vsi javni uslužbenci v Republiki Sloveniji. Prvenstveni namen uvodnih pojasnil k uredbi je zato sistematična predstavitev posameznih institutov upravnega poslovanja na področjih poslovanja uprave s strankami, javnosti dela, poslovnega časa in uradnih ur, ravnanja z dokumentarnim gradivom, e-poslovanja, vročanja, overitev in drugih uradnih dejanj itd. Pojasnjeno je tudi, katere določbe uredbe veljajo za različne tipe upravnih organov in kako se razumejo v praksi.

Knjiga je namenjena vsem javnim uslužbencem kot pomemben pripomoček pri njihovem delu, saj temelji na neposrednih izkušnjah avtorjev, ki so se ob različnih vidikih svojega dela srečevali s praktičnimi težavami pri uporabi Uredbe o upravnem poslovanju v vsakdanjem delovnem procesu. Zaradi celovitosti so neuradnemu prečiščenemu besedilu uredbe dodani tudi vsi izvedbeni akti, vključno z novostmi, sprejetimi do konca maja 2008. Ti akti so: Pravilnik o izvrševanju Uredbe o upravnem poslovanju, Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave in nedavno objavljeni Pravilnik o celostni podobi organov državne uprave. Uporabnikom je tako omogočeno, da se na enem mestu seznanijo z vsemi predpisi, ki urejajo upravno poslovanje organov v upravi, in njihovim tolmačenjem. Prav tako bo knjiga v pomoč študentom in tistim, ki se prvič srečujejo s poslovanjem uprave, nenazadnje uporabnikom javnih storitev.

Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev - kje so meje?

Avtorji: Sonja Bien Karlovšek, Alenka Jerše, Klemen Mišič, Nataša Pirc Musar, Jasna Rupnik, mag. Andrej Tomšič
Urednica: Nataša Pirc Musar
Leto izdaje: 2008

Cena: 70,00 €

Glavni poudarki iz priročnika:

  • napotki, kako ne prekoračiti mej, ki jih postavlja pravo
  • ugotovitev, da se o delavcih sme izbirati in obdelovati le tiste osebne podatke, ki jih določa zakonodaja in tiste podatke, ki jih potrebujejo za dosego svojega namena
  • vse o vprašanju do kod sežejo pravice delodajalcev in koliko zasebnosti lahko omejijo delavcem
  • pojasnilo, kaj vse je delodajalcem na voljo, da bodo delavci lahko prepoznali ravnanja, ki niso zakonita.

 

Delovnopravni priročnik s sodno prakso

Avtorice: Klavdija Erjavec, Urška Jereb, Brina Zapušek
Leto izdaje: 2008

Cena: 85,00 €

Avtorice Klavdije Erjavec, Urške Jereb in Brine Zapušek sistematično obravnava posamezne delovnopravne institute tako, da na kratko predstavi njihovo vsebino, postavi najpomembnejša in najpogostejša vprašanja in nanje pregledno odgovori. Odgovori so utemeljeni z dostopno sodno prakso Vrhovnega sodišča RS ali Višjega delovnega in socialnega sodišča.
Delovnopravni priročnik s sodno prakso je prvo tovrstno delo in bo zagotovo koristen pripomoček za vse, ki se ukvarjajo z delovnopravno problematiko, še zlasti pa za delavce in delodajalce, ki bodo v njem skušali najti ustrezne odgovore. Namen priročnika je tudi uspešno preprečiti kršitev pravic, obveznosti in odgovornosti ene ali druge pogodbene stranke v delovnem razmerju.

  Priročnik za javno naročanje

Avtorji: Aleš Avbreht, Borut Zajc, Marjeta Erjavec, Mateja Dren, Maja Potočnik, Ana Perko
Leto izdaje: 2008

Cena: 115,20 €

Javna naročila so področje, na katerem je pomembno, da poznamo tudi praktične probleme in praktične rešitve. Zato so se pisci tega priročnika ob »poplavi« bolj ali manj strokovnih in dodelanih komentarjev zakonodaje odločili, da bralca v knjigi popeljejo povsem praktično prek vseh faz postopka oddaje javnega naročila in ga opozorijo na posebnosti v postopkih, na možnosti naročnikov in ponudnikov, vključno z revizijskimi postopki. Priročnik vključuje tudi praktične napotke glede načrtovanja oddaje javnih naročil, strategije naročnikov in ponudnikov, priprave ponudbe, skupnega nastopanja ponudnikov – oblikovanja konzorcija in medsebojne komunikacije udeležencev v postopkih, poleg tega pa opozarja tudi na posebnosti pri posameznih vrstah javnih naročil, ki jih komentarji redkeje vsebujejo.
Knjiga je zastavljena didaktično in skuša pri posameznih institutih in fazah v postopku oddaje javnega naročila bralca opozoriti na pasti, probleme, dosedanje praktične rešitve in dileme z navajanjem prakse Državne revizijske komisije, Sodišča Evropskih skupnosti in praktičnih zgledov, da bi bil prikaz čim bolj plastičen.
Priročnik so pisci skušali napisati pravno korektno, a hkrati dovolj poljudno, da bi bil lahko tudi vsem kolegom, ki niso pravni strokovnjaki in se ukvarjajo z javnimi naročili pri naročnikih in ponudnikih, nepogrešljiv spremljevalec in svetovalec pri njihovih vsakdanjih odločitvah. Njegov osnovni namen je biti praktičen, saj je namenjen prav tistim, ki vsak dan rešujejo praktične probleme in s svojim prizadevanjem pripomorejo k racionalni porabi javnih sredstev in zagotavljanju.

Vir: Uradni list RS

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od -2 do 1 °C

Torek
od -3 do 4 °C

Sreda
od -5 do 2 °C

Četrtek
od -4 do 3 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat