| 

Uporabne informacije

Delnice za neizkoriščen dopust

Delnice za neizkoriščen dopust

11.09.2008 ob 13:27

Po sklepu nadzornega sveta D.D. se direktorici podjetja iz sklada lastnih delnic za neizkoriščen dopust za leto 2006 in leto 2007 dodelijo delnice podjetja. Pri obračunu plač se bo napravil izračun vrednosti neizkoriščenega dopusta. Ali se obračuna bruto vrednost (in kako je s prispevki in dohodnino ) ali neto vrednost? Ali mora biti izplačilo in nato odkup-ali je lahko kompenzacija brez izplačila?

Po Zakonu o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02 in 103/07; v nadaljevanju: ZDR) ni dopustno delavcu izplačati odškodnine za neizrabljen letni dopust. Edina izjema od navedenega pravila je navedena v 166. členu ZDR, za primer prenehanja delovnega razmerja. Tudi med določili, ki urejajo delovni položaj poslovodnih oseb v ZDR (kjer se določene pravice in obveznosti lahko drugače uredijo), ni opredeljena izjema, da bi se poslovodnim osebam letni dopust lahko izplačal v obliki odškodnine oz. drugi obliki.

Navedeno, glede na splošno prakso razlaganja zakonskih določil, pomeni, da je treba predmetno izjemo po 166. členu ter določila 72. člen ZDR, ki opredeljujejo posebnosti pri poslovodnih osebah, razlagati restriktivno: Dopustnega izplačila odškodnine za neizrabljen letni dopust torej, po našem mnenju, ni mogoče širiti na situacije, ki v zakonu niso posebej predvidene. Ob upoštevanju navedenega ter glede na veljavno zakonodajo menimo, da izplačilo neizrabljenega letnega dopusta (v kakršnikoli obliki) direktorici ni dopustno.

V primeru, da se vseeno odločite za izplačilo neizrabljenega letnega dopusta v obliki delnic pa menimo, da je pri tem potrebno upoštevat 8. alinejo 1. odst. 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), ki pravi, da mora družba, ki lastnih delnic ne odsvoji na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (to je na borzi), za drugačen način odsvojitve delnic pridobiti skupščinski sklep ter upoštevati ostala določila ZGD-1, ki se nanašajo na predmetni način osvajanja in pridobivanja delnic..

Kar se obdavčitve tako izplačane odškodnine tiče, pa se od nje odvedejo tako davki kot vsi prispevki. Menimo tudi, da se v primeru, da so izvedeni vsi postopku odvajanja in pridobivanja delnic po ZGD-1, izplačilo lahko izvede kot kompenzacija odškodnine za neizrabljen letni dopust za delnice.

Vir: Računovodski in davčni nasvet, (št. 10/2008)

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 17 do 22 °C

Torek
od 15 do 25 °C

Sreda
od 16 do 24 °C

Četrtek
od 17 do 23 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat