| 

Uporabne informacije

Davčna obravnava oškodovancev v naravnih nesrečah

Davčna obravnava oškodovancev v naravnih nesrečah

Ministrstvo za finance oziroma Davčna uprava RS je pripravila potrebna navodila in zagotovila enak pristop in obravnavo vseh davčnih zavezancev, ki so jih prizadele naravne nesreče. Generalni davčni urad je vsem davčnim uradom poslal enotna navodila, ki so pripravljena tako, da postopek za zavezanca kar se da poenostavljen. Navodila bodo davčni uradi uporabljali za vse naravne nesreče, ne glede na vrsto naravne nesreče in ne glede na datum nastanka nesreče. Osnova za ravnanje davčnega organa pa bodo seveda podatki, ki jih bo davčna uprava prejela od pristojnih organov, ki ugotavljajo višino nastale škode.

V nadaljevanju v obliki vprašanj in odgovorov predstavljamo ključne informacije v zvezi z davčno obravnavo prizadetih v naravnih nesrečah.

1. Kdo lahko vloži vlogo za odlog plačila davčnih obveznosti?

Vlogo lahko vložijo vsi davčni zavezanci, ki so jim naravne nesreče povzročile škodo, ki so jo prijavili oz. je bila ugotovljena s strani pristojnega organa.

Vlogo lahko poleg davčnih zavezancev - fizičnih oseb vložijo tudi davčni zavezanci - pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost…

Več informacij dobite na spletni strani Davčne uprave RS: www.durs.gov.si

Vir: Moj spletni priročnik 35, 2.september 2008, JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije - Davčna uprava RS (DURS), 27.8.2008, www.durs.gov.si

sorodni članki