| 

Postal sem podjetnik

Značilnosti malih in velikih podjetij

Značilnosti malih in velikih podjetij

04.09.2008 ob 08:22

Razvrstitev poslovnih družb na velike in majhne ter njihove prednosti oziroma slabosti smo si ogledali že v enem izmed predhodnih prispevkov (glej Mala in velika podjetja - prednosti in slabosti). Tokrat pa si bomo pobliže ogledali značilnosti majhnih oziroma velikih podjetij. V spodnji preglednici so tako prikazane splošno priznane značilnosti majhnih in velikih podjetij. Preglednica je dovolj nazorna, da podrobnejše razlage niso potrebne. S tem, da glede na navedene značilnosti, srednje velika podjetja lahko obravnavano skupaj z majhnimi podjetji.


Vodenja podjetja

Mala in srednja podjetja

Velika podjetja

 • lastnik, podjetnik
 • pomanjkljivo znanje o vodenju podjetja
 • tehniško usmerjena izobrazba
 • informacijski sistem ne zadošča za izrabo obstoječih prednosti fleksibilnosti
 • patriarhalno vodenje
 • redke skupinske odločitve
 • velik pomen improvizacije in intuicije
 • planiranja skoraj ni
 • preobremenjenost zaradi kopičenja funkcij, zato delitev dela po sodelavcih
 • neposredna udeležba pri dogajanju v podjetju
 • majhne možnosti korekture pri napačnih odločitvah
 • vodstvenega potenciala ni možno zamenjati
 • manager
 • temeljito znanje o vodenju podjetja
 • dobro tehniško znanje v strokovnih oddelkih in štabih
 • zgrajen formaliziran informacijski sistem
 • vodenje po načelih managementa
 • pogoste skupinske odločitve
 • majhen pomen improvizacije in intuicije
 • obsežno planiranje
 • visoka stopnja delitve dela po projektih
 • daleč od dogajanja v podjetju
 • dobre možnosti korekture pri napačnih odločitvah
 • vodstveni potencial je možno zamenjati

Kadri

Mala in srednja podjetja

Velika podjetja

 • majhno število zaposlenih
 • pogosto nepomemben delež nekvalificirane in priučene delovne sile
 • zaposlen komaj kak delavec z visokošolsko izobrazbo
 • pretežno široko strokovno znanje
 • velik del sodelavcev zadovoljnih z delom
 • veliko število zaposlenih
 • pogosto velik delež nekvalificirane in priučene delovne sile
 • zaposlenih veliko sodelavcev z visokošolsko izobrazbo
 • močno izražena tendenca po specializaciji
 • malo sodelavcev zadovoljnih z delom

Organiziranost

Mala in srednja podjetja

Velika podjetja

 • na podjetnika naravnan linijski sistem, nad katerim ima pregled on sam ali s pomočjo majhnega števila vodilnih sodelavcev
 • kopičenje funkcij
 • redko oblikovanje oddelkov
 • kratke neposredne poti informacij
 • močna osebna povezanost
 • navodila in kontrola z osebnimi stiki
 • omejeno delegiranje
 • neznatni koordinacijski problemi
 • neznatna stopnja formalizacije
 • visoka fleksibilnost
 • kompleksna organizacijska struktura, ki je neodvisna od oseb in je objektivno usmerjena
 • delitev dela
 • razvito oblikovanje oddelkov
 • predpisane poti informacij
 • neznatna osebna povezanost
 • formalizirani brezosebni odnosi glede navodil in kontrole
 • delegiranje na mnogih področjih
 • veliki koordinacijski problemi
 • velika stopnja formalizacije
 • neznatna fleksibilnost

Prodaja

Mala in srednja podjetja

Velika podjetja

 • zadovoljevanje individualiziranega povpraševanja majhnega obsega v prostorsko in/ali resnično ozkem tržnem segmentu
 • zelo različen konkurenčni položaj
 • zadovoljevanje povpraševanja velikega obsega v prostorsko in/ali stvarno širokem tržnem segmentu
 • dober konkurenčni položaj

Nabava in materialno gospodarjenje

Mala in srednja podjetja

Velika podjetja

 • šibka pozicija na nabavnem tržišču
 • pogosti nabava materiala po naročili
 • močna pozicija na nabavnem tržišču
 • pretežno nabava materiala neodvisno od naročil, zagotovljena z dolgoročnimi pogodbami z dobaviteljI

Proizvodnja

Mala in srednja podjetja

Velika podjetja

 • delovno intenzivna
 • neznatna delitev dela
 • pretežno univerzalni stroji
 • majhna degresija stroškov pri rastočem obsegu učinkov
 • pogosto dolgoročno vezana z določeno temeljno inovacijo
 • kapitalno intenzivna
 • visoka delitev dela
 • pretežno specialni stroji
 • močna degresija stroškov pri rastočem obsegu učinkov
 • ni dolgoročno povezana s temeljno inovacijo

Raziskave in razvoj

Mala in srednja podjetja

Velika podjetja

 • brez stalnega institucionaliziranega raziskovalno razvojnega oddelka
 • kratkoročno intuitivno usmerjeno raziskovanje in razvoj
 • skoraj izključno v uporabo usmerjen razvoj izdelkov in postopkov, temeljnih raziskav skoraj ni
 • relativno kratko časovno obdobje od iznajdbe do gospodarske uporabe
 • stalen institucionaliziran raziskovalno razvojni oddelek
 • dolgoročno sistematično zastavljeno raziskovanje in razvoj
 • razvoj izdelkov in postopkov v tesni povezavo s temeljnimi raziskavami
 • relativno dolgo časovno obdobje od iznajdbe do gospodarske uporabe

Financiranje

Mala in srednja podjetja

Velika podjetja

 • v družinski lasti
 • ni dostopa na anonimno tržišče kapitala, torej zato le omejen možnosti financiranja
 • nikakršna neposredna, neznatna splošna državna podpora v krizi
 • praviloma široko razpršena lastnina
 • neoviran dostop na anonimno tržišče kapitala, zato veliko različnih možnosti financiranja
 • verjetno neposredna državna podpora v krizi

Povzeto po Podjetništvo in management malih podjetij, prof. dr. M. Rebernik in soavtorji

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Ponedeljek
od 11 do 23 °C

Torek
od 11 do 23 °C

Sreda
od 11 do 24 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat