| 

Uporabne informacije

Čemu so namenjeni letni razgovori?

Čemu so namenjeni letni razgovori?

Vodstvo podjetja, torej direktor mora podpirati redne letne razgovore in se zavedati njegovega pomena. Zakaj podjetje potrebuje letne razgovore? Ali veste, da se le-te najpogosteje poslužuje Skandinavija? Kako uveljavljeni pa so v Sloveniji?

Letni razgovori so namreč instrument neposrednega vodenja, je mnenja ga. Petra Treven Bernat, direktorica podjetja Trescon, in zagovarja dosledno izvajanje le-teh, saj le-to prinaša izjemno dobre rezultate. Med te sodijo predvsem večje zadovoljstvo zaposlenih, boljša delovna mesta, večja pripadnost in identifikacija, kar vodi v boljše delovne rezultate in večjo učinkovitost na delovnem mestu.

Po raziskavah so letni razgovori najbolj utečeni na Skandinavskem, saj jih na Danskem vsaj enkrat na leto izvaja več kot 60 % podjetij, medtem ko se ta delež v Sloveniji giblje med 20 in 25 %, pravi ga. P. T. Bernat. Po njenih navedbah se ta odstotek šteje za podjetja, ki imajo vsaj 20 zaposlenih, tako da je Slovenija po mednarodnih primerjavah na tem področju nekje na sredi med vzhodnimi in zahodnimi evropskimi državami. Kot navaja poslovni dnevnik Finance, pri nas letne razgovore že nekaj let zapored izvajajo naslednja podjetja: Iskratel Avtoelektrika, Mariborska livarna Maribor, Helios in Merkur.

Pri letnih razgovorih naj ne bi šlo za zasliševanje, temveč gre za pogovor med vami, direktorji in zaposlenim. Za obe strani velja, da se je na razgovor potrebno vnaprej pripraviti, da je posledično pogovor lahko objektiven, predvsem pa mora temeljiti na odkritosti. Nasploh si je ta pogovor potrebno vzeti dovolj časa, pomembno pa je, da vodstvo zagotavlja »varno« okolje in zaupanje. V praksi to pomeni, da »pogovor ostane za zaprtimi vrati« in da drugi zaposleni (kadrovska služba in drugi oddelki) naj ne bi imeli vpogled v zapise medsebojnih dogovorov. Ob koncu razgovora tako vodja kot zaposleni zapišeta skupne ugotovitve in se s podpisom obvežeta k spoštovanju dogovora. Na koncu lahko povzamemo, da je izvajanje letnih razgovorov velika naložba za podjetje, ki nenazadnje lahko vpliva na večjo poslovno uspešnost in večjo motivacijo zaposlenih.

Vir: Verlag Dashöfer, založba d.o.o.

sorodni članki