| 

Postal sem podjetnik

Direktorji, izberite najboljše ljudi!

Direktorji, izberite najboljše ljudi!

30.08.2008 ob 11:57

Poznate vlogo higienikov? Od česa je odvisno zadovoljstvo vaših zaposlenih? Če želite ob sebi zbrati najboljše ljudi, upoštevajte nekatera pravila.1. Pri izbiri svojega kadra si prizadevajte za multidisciplinarnost in komplementarnost znanj ljudi, seveda pa ne smete pozabiti na strokovno podkovanost. Kljub temu morate paziti na značajske lastnosti svojega tima, da se vnaprej izognete nekonfliktnosti odnosov. To pomeni, da med zaposlenimi ne bo prihajalo prehudih napetost, saj bodo le-ti v nekaj letih veliko časa preživeli skupaj in se morajo značajsko vsaj do določene mere ujemati.

2. Vse zaposlene morate seznaniti s poslanstvom vašega podjetja, kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji in vizijo, posledično se morajo z njimi tudi strinjati in delati v dobrobit le-teh.. Ni odveč še enkrat poudariti, da je enako razumevanje poslovnih ciljev temelj za uspešno poslovanje podjetja nasploh. V ta okvir sodi tudi poslovna kultura, ki jo vi, direktorji vpeljite v vsakdanjo rutino in mora vključevati vse zaposlene, ne le samo nekaterih.

3. Vodenje podjetja mora biti transparentno, kar pomeni, da je pregledno in sistematično, da se vsak zaposleni zaveda svojih odgovornosti in obveznosti, spoštuje svoje sodelavce in nadrejene ter podjetniško klimo, ki se posledično izraža v visoki delovni učinkovitosti in storilnosti. Namreč pomanjkljivo delegiranje po hierarhični lestvici navzdol praviloma vodi v nesorazmerno obremenjenost posameznikov, slabo informiranost znotraj podjetja in posledično v slabitev poslovne kulture znotraj sistema.

4. Nezanemarljiv dejavnik je tudi sama sestava organizacije, ki mora biti dinamično urejena. Kako pa se organizacija prilagaja razmeram na trgu, pa je stvar vsakega vodje. Kdor zapostavlja organizacijske spremembe in jim ne posveti dovolj časa, se bo tako ali drugače srečal z notranjimi težavami, ki bodo negativno vplivale na učinkovitost podjetja na trgu.

5. Nenazadnje imajo močno funkcijo tudi motivatorji in higieniki. Higieniki so pravzaprav temeljni pogoj za dobro počutje zaposlenih in se odražajo v primerni plači, varnosti, odnosi v podjetju ipd. Brez dvoma pa ne smemo pozabiti na še eno zlato pravilo, ki se ga morajo držati vodje podjetij: »Zaupajte v svoje zaposlene!«

Vir: Verlag Dashöfer, založba d.o.o.

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Torek
od 10 do 20 °C

Sreda
od 8 do 22 °C

Četrtek
od 9 do 21 °C

Petek
od 10 do 20 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat