| 

Poslovne priložnosti

Dober delodajalec

Dober delodajalec

02.09.2008 ob 10:15

Kot dobrega delodajalca si teoretično ponavadi predstavljamo tistega, ki skrbi za zaposlene, jih ustrezno motivira, nagrajuje in izobražuje. Sicer pa vsak delavec v svojem delodajalcu vidi druge "kvalitete", ki so zanj subjektivno pomembne. Na vprašanje, kakšen je dober delodajalec, odgovarjajo tudi specializirani psihologi, ki pravijo, da mora vsak dober delodajalec biti po svoje tudi dober poznavalec in ocenjevalec osebnostnih lastnosti svojih zaposlenih, tako socialnih kot psiholoških.

Po njihovem mnenju je dober delodajalec oseba:

 • ki se je v vlogi lastnika oziroma direktorja znašla iz konstruktivnih razlogov (občutek poslanstva, veselje do dela, ki ga opravlja, želje prispevati širši družbi itd.), ne pa iz destruktivnih razlogov (potrebe in želje po denarju, priznanju, strahu pred nepomembnostjo ipd.),
 • z osnovnimi menedžerskimi oziroma podjetniškimi znanji in veščinami,
 • ki je pripravljena na trajno učenje,
 • ki obvlada osnovne komunikacijske veščine,
 • ki obvlada prodajo in denarni tok,
 • ki zna narediti sistem in se zanaša na znanje, spretnosti, energijo in voljo posameznika,
 • ki premišljeno izbira ključne elemente v podjetju - včasih so to ljudje, drugič je to kaj drugega ...

Če pa zgodbo pogledamo iz druge plati, bi delodajalci sami zase rekli, da so dobri, ko dosežejo neko stalno kadrovsko zasedbo, stabilnost podjetja, dober prihodek, z leti naraščajoč (ali vsaj enak) dobiček, rast podjetja itd. Zaradi dejstva, da so zaposleni ključ uspeha podjetja in njegov največji kapital, vidijo delodajalci svoj uspeh zlasti, ko dosežejo nizko fluktuacijo zaposlenih.

In kaj sami delodajalci pravijo zase, kaj jih dela "dobre", so po izkušnjah iz prakse povzeli v naslednje najpomembnejše točke:

 • naklonjenost podjetja zaposlenim je plod načrtovanega dela, ki ga je potrebno z leti preverjati in izpopolnjevati,
 • začnite z nepisanimi pravili, ki jih pozneje tudi formalizirajte,
 • vsakemu novo zaposlenemu delavcu določite mentorja, ki mu bo pomagal spoznati delo in celoten sistem delovanja ter strategijo podjetja,
 • pri zaposlenih spodbujajte razvoj njihovih talentov in pozitivnih lastnosti,
 • vzgajate s pohvalami in konstruktivnimi kritikami,
 • zaposlene izobražujte,
 • organizirajte družabne dogodke za zaposlene,
 • skrbno sestavite sistem nagrajevanja,
 • opravljajte letne in mesečne razgovore z zaposlenimi,
 • vsako leto izmerite organizacijsko klimo v podjetju, rezultate nato analizirajte,
 • vzpodbudite delavce, da dajejo svoje predloge, katere tudi sprejemajte oziroma jih z razlago zavrnite,
 • ustvarite pozitivno delovno klimo z udobnim delovnim okoljem.

Za zaključek pa si še oglejmo rezultat ankete opravljene med delavci, ko smo jih spraševali, kaj je po njihovem mnenju ključ do uspešnega poslovanja in pot do dobrega delodajalca. Med ponujenimi odgovori je bil daleč na prvem mestu s skoraj 56 odstotki odgovor: Motivirani in zanesljivi delavci.

Vir: Revija Podjetnik, avgust 2008 - Izkušnje najboljših delodajalcev, Z. Jereb

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 2 do 6 °C

Četrtek
od 4 do 10 °C

Petek
od 5 do 10 °C

Sobota
od 4 do 6 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat