| 

Postal sem podjetnik

Mala in velika podjetja - prednosti in slabosti

Mala in velika podjetja - prednosti in slabosti

06.12.2011 ob 10:30

Opredelitev malega oziroma velikega podjetja je poznan vsem. Kakšne pa so razlike med temi podjetji v praksi, je vprašanje, ki smo si ga zastavili v tem prispevku. Zato si bomo v nadaljevanju pogledali nekaj primerjav med malim in velikim podjetjem, ki so del dnevnih aktivnostih vsake delovne organizacije.

Razvrstitev podjetij na male, srednje in velike družbe

Razvrščanje je zakonsko pogojeno v Zakonu v gospodarskih družbah. V 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006) in v 3. členu popravka tega zakona (ZGD-1B, Uradni list RS št. 62/2008) so definirani pojmi oziroma je podana razlaga razdelitve podjetij na mikro, majhne, srednje oziroma velike družbe. In pravi:

Družbe se pri uporabi tega zakona razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe z uporabo navedenih meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu,
 • čisti prihodki od prodaje, in
 • vrednost aktive.

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 eurov, in
 • vrednost aktive ne presega 2.000.000 eurov.

Majhna družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 eurov, in
 • vrednost aktive ne presega 4.400.000 eurov.

Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 eurov, in
 • vrednost aktive ne presega 17.500.000 eurov.

Velika družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna družba po tretjem odstavku tega člena ali srednja družba po prejšnjem odstavku.

Družbe se v skladu z merili iz prejšnjih odstavkov razvrščajo ali prerazvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja. Določbe tega zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na majhne družbe, se uporabljajo tudi za mikro družbe, razen če ta zakon in drugi predpisi ne določajo drugače.

Razlike - prednosti in slabosti - malih in velikih podjetij

Če si pogledamo nekaj primerjav med malim in velikim podjetjem, bomo videli, da te primerjave kažejo, da malo podjetje ni enostavna pomanjšava velikega podjetja. Temveč ima vsako podjetje svoje značilnosti. Mala (pa tudi srednje velika) podjetja imajo številne karakteristike, ki jih označujejo kot poseben gospodarski subjekt, ki ga je zato potrebno upravljati na drugačen način. Z ekonomskega in upravljalskega vidika je za taka podjetja značilno predvsem to, da se posamezne poslovne funkcije ne morejo toliko specializirati, kot je to primer v velikih podjetjih. Zlasti za mala podjetja pa je tudi značilno, da je lastnik podjetja največkrat v njem tudi zaposlen.

V spodnji preglednici so pojasnjene nekatere prednosti in slabosti malih podjetij v primerjavi z velikimi.

 

Mala podjetja

Velika podjetja

Marketing: Sposobnost hitrega reagiranja na hitro spreminjajoče zahteve trga. Slabost - Tržni nastopi v tujini znajo biti zelo dragi. Vsestranske distribucije in servisen zmogljivosti. Visoka stopnja tržne moči z obstoječimi izdelki.
Upravljanje:
Odsotnost birokracije. Dinamični, podjetni managerji reagirajo na nove priložnosti in so pripravljeni prevzemati riziko Profesionalni managerji so sposobni nadzirati kompleksen organizacije in uvajati strategije. Slabost - Lahko trpijo za preveliko birokracijo. pogosto kontrolirajo računovodje, ki odklanjajo riziko. Managerji lahko postanejo "administratorji", ki jim manjka dinamizma glede novih priložnosti.
Notranje komunikacije: Učinkovite in neformalne komunikacijske mreže. Omogočajo hitre odzive na reševanje notranjih problemov. Zagotavljajo sposobnost za hitro prilagajanje spremembam okolju. Slabost - Notranje komunikacije so pogosto okorne, kar lahko vodi v počasno reagiranje na zunanje izzive in priložnosti.
Kvalificirana tehnična delovna sila: Slabost - Pogosto primanjkuje primernih tehničnih specialistov. Sposobnost, da pritegnejo visoko izobražene tehnične specialiste.
Zunanje komunikacije: Slabost - Pogosto primanjkuje časa ali virov za identifikacijo in rabo zunanjih virov znanstvenih in tehnoloških ekspertiz. Sposobni "priključiti" se na zunanje vire znanstvenih in tehnoloških ekspertiz. Lahko si privoščijo informacijski in knjižničarski servis. Lahko kupijo pomembne tehnične informacije in tehnologijo.
Finance: Slabost - Lahko se spopadajo z velikimi težavami pri privabljanju kapitala, zlasti rizičnega. Inovacije predstavljajo nesorazmerno veliki finančni riziko. Nesposobni razprostreti riziko po portfelju projektov. Sposobni izposojati si na trgu kapitala. Sposobni razprostreti riziko po portfelju projektov. Bolj sposobni financirati diverzifikacijo v nove tehnologije in nove trge.
Ekonomika obsega in sistemski pristop: Slabost - Na nekaterih področjih tvori ekonomija obsega pomembno vstopno oviro za majhna podjetja. Nesposobnost ponuditi integralne proizvodnje linije ali sisteme. Sposobnost doseganja ekonomije obsega v proizvodnji in marketingu. Sposobnost ponujati paleto Komplementarnih izdelkov. Sposobnost potegovati se za velike ključne projekte.
Rast: Slabost - Lahko se spopadajo s težavami pri pridobivanju zunanjega kapitala, potrebnega za hitro rast. Podjetni managerji so včasih nesposobni obvladovati naraščajočo kompleksnost organizacije. Sposobni financirati ekspanzijo proizvodne baze. Sposobni financirati rast skozi diverzifikacijo in prevzeme.
Patenti: Slabost - Lahko se spopadajo s problemi obvladovanja patentnega sistema. Ne morejo si privoščiti časa ali stroškov, ki jih zajema patentni proces. Sposobni zaposliti patentne specialiste. Lahko si privoščijo pravdanje za zaščito pred kršenjem patentnih pravic.
Uradni predpisi: Slabost - Pogosti ne morejo obvladovati kompleksnosti predpisov. "Stroški predpisov" na enoto so za majhna podjetja pogosto visoki. Sposobni financirati pravne servise, da bi obvladovali kompleksen zahteve uradnih predpisov. Lahko razpršijo "stroške predpisov".

Povzeto po Podjetništvo in management malih podjetij, prof. dr. M. Rebernik in soavtorji

sorodni članki


Komentarji: 1 

Dodajte komentar


Ristova Dajana | 03.03.2020 ob 01:42
SPORAZUMI O POSOJILU IN FINANCIRANJU.

V želji po pridobitvi posojila je moj cilj bistveno okrepiti ekonomsko osnovo vseh pravnih in fizičnih oseb, ki izvajajo dejavnosti ustvarjanja dohodka, z odobritvijo posojil med posamezniki.
Strinjam se, da vam bom finančno pomagal ne glede na težave, dokler ste solventni.
Na razpolago sem vam v celoti. Prosimo, da svojo prošnjo potrdite tako, da čim prej določite znesek, ki ga želite izposoditi, in trajanje poplačila na tem e-poštnem naslovu: »ristovadajana1@gmail.com, da lahko hitro ugodno odgovorimo na vašo prošnjo in ste ugodili.
Samo pošljite e-pošto: »ristovadajana1@gmail.com in vaša zahteva bo uspešno obdelana.

Telefonska številka: +33 7 57 90 63 78

Hvala za vaše stike.
Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Četrtek
od -1 do 1 °C

Petek
od -1 do 3 °C

Sobota
od 0 do 3 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat