| 

Posel in moda

Poroke (in ločitve) v številkah

Poroke (in ločitve) v številkah

05.08.2008 ob 09:45

V Sloveniji je bilo v letu 2007 sklenjenih 6.373 zakonskih zvez.
Po letu 2005, ko je bilo v Sloveniji prvič sklenjenih manj kot 6.000 zakonskih zvez, je podobno kot leta 2006 tudi v letu 2007 število preseglo 6.000. Sklenjenih je bilo pet zakonskih zvez več kot leta 2006. Na 1000 prebivalcev so bile tako v letu 2007 sklenjene 3,2 zakonske zveze, to je dvainpolkrat manj kot pred tremi desetletji; takrat je bilo na 1000 prebivalcev sklenjenih 8,2 zakonske zveze.

Povprečna starost ženina in neveste ob sklenitvi zakonske zveze se zvišuje
Leta 2007 je bil ženin, ki je sklenil prvo zakonsko zvezo, star povprečno 30,7 leta, nevesta, ki je sklenila prvo zakonsko zvezo, pa je bila stara povprečno 28,1 leta ali malo več kot dve leti in pol mlajša od ženina. Pred tremi desetletji je bil ženin ob prvi sklenitvi zakonske zveze v povprečju mlajši za pet let (4,9), nevesta pa za 5,5 leta.

Povprečna starost ženina in neveste ob sklenitvi vseh zakonskih zvez že od sredine devetdesetih let presega 30 let; v letu 2007 so bili ženini v povprečju starejši od 33 let (33,2 leta); neveste so bile v povprečju tri leta mlajše od ženinov, vendar je tudi njihova povprečna starost v letu 2007 presegla starost 30 let (30,3 leta).

Po številu sklenitev zakonskih zvez na 1000 prebivalcev Slovenija med državami EU na zadnjem mestu
Slovenija je s 3,2 sklenitve zakonske zveze na 1000 prebivalcev po številu sklenitev zakonskih zvez zadnja med državami članicami Evropske unije. Po podatkih Eurostata za leto 2007 ima le še Bolgarija manj kot 4 sklenitve zakonske zveze na 1000 prebivalcev (3,9). Razmeroma majhno število sklenitev zakonskih zvez na 1000 prebivalcev so v letu 2007 imele tudi Madžarska in Luksemburg (4,1 sklenitve zakonske zveze na 1000 prebivalcev) ter Francija in Italija (4,3). Med državami Evropske unije je bilo v letu 2007 največ sklenitev zakonskih zvez na 1000 prebivalcev zabeleženih v Romuniji (8,8) in v pribaltskih državah Latviji in Litvi (6,8) ter na Danskem (6,7).

V letu 2007 2.617 razvez zakonskih zvez – za 12 odstotkov več kot v letu 2006
Število razvez zakonskih zvez se je po znižanju v letu 2006 v letu 2007 znova dvignilo. Zabeleženih je bilo 2.617 razvez zakonskih zvez ali nekaj več kot za 12,0 odstotkov več kot leta 2006. Koeficient razveznosti na 1000 prebivalcev je bil 1,3, leto poprej pa 1,2. Na 1000 sklenitev zakonskih zvez je bilo 411 razvez zakonskih zvez.


Po začasnih podatkih sta v letu 2007 imeli med državami članicami EU manj razvez kot Slovenija le Italija in Grčija
Število razvez zakonskih zvez je bilo v Sloveniji v primerjavi s številom prebivalcev in številom sklenitev zakonskih zvez visoko, vendar v primerjavi z drugimi državami članicami EU eno najnižjih. Po začasnih podatkih Eurostata1) za leto 2007 spada Slovenija med države članice EU z najnižjim koeficientom razveznosti. Po začasnih podatkih se je namreč koeficient razveznosti na 1000 prebivalcev v državah EU-27 gibal v letu 2007 med 0,8 in 3,4. Nižji kot v Sloveniji (1,3) je bil v tem letu le v Italiji in Grčiji (1,2). Vrednosti 3 ali več na 1000 prebivalcev pa so bile v letu 2007 zabeležene v Litvi (3,4), Latviji (3,3) in na Češkem (3,0). Med državami, ki niso članice EU, pa so leta 2007 po visokem številu razvez zakonskih zvez izstopale države nekdanje Sovjetske zveze: v Ruski federaciji je bil koeficient razveznosti na 1000 prebivalcev 4,8, v Moldaviji 3,9, v Ukrajini 3,8, v Belorusiji pa 3,7. V drugih državah, nastalih na ozemlju nekdanje Jugoslavije, pa je bil koeficient razveznosti leta 2007 po začasnih podatkih praviloma nižji od 1,0. Izjema je bila Srbija; tam je znašal 1,1.

Zakonske zveze do razveze povprečno trajale 13,5 leta
Med razvezami zakonskih zvez je vse več takih, ki se razvežejo po dalj časa trajajoči zakonski zvezi. Pred štirimi desetletji, leta 1967, je več kot tretjina (35,7 odstotka) sklenjenih zakonskih zvez, ki so bile razvezane, trajala manj kot 5 let, dobra petina (21,7 odstotka) pa je pred razvezo trajala dlje kot 15 let. Do leta 2007 se je število razvez zakonskih zvez, ki so trajale manj kot 5 let, več kot prepolovilo (bilo jih je 15,6 odstotka), število takih, ki so bile razvezane po več kot 15 letih zakona, pa več kot podvojilo (49,8 odstotka). V primerjavi z letom 2006 se je delež razvez zakonskih zvez, ki so bile razvezane po več kot 15 letih zakonske zveze, nekoliko zmanjšal, povečal pa se je delež razvez zakonskih zvez, ki so pred tem trajale od 5 do 9 let. Zato je bilo povprečno trajanje zakonske zveze do razveze v letu 2007 nekoliko krajše kot leta 2006. Zakonska zveza, razvezana leta 2007, je povprečno trajala 13,5 leta ali za 0,3 leta manj kot leta 2006.

48,5 odstotkov razvezanih zakonskih zvez brez vzdrževanih otrok
Med zakonskimi zvezami, razvezanimi leta 2007, je bilo 1.269 (48,5 odstotkov) takih, v katerih ni bilo vzdrževanih otrok. V preostalih 1.348 zakonskih zvezah, ki so bile v letu 2007 razvezane, pa je živelo 2.062 vzdrževanih otrok. Med temi so bile najštevilnejše take, v katerih je živel en vzdrževan otrok (takih je bilo 27,0 odstotkov), sledile so jim take, v katerih sta živela dva vzdrževana otroka (22,0 odstotkov). Razvezanih pa je bilo tudi 66 zakonskih zvez, v katerih so živeli trije vzdrževani otroci ali več. Po razvezi zakonske zveze so bile štiri petine vzdrževanih otrok dodeljene v vzdrževanje in vzgojo materam, 6,2 odstotka teh otrok je bilo dodeljenih očetom, 11,7 odstotka pa obema staršema.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, avtorici: Milena Ilić, Darja Šter

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat