| 

Uporabne informacije

Uporaba žiga

Uporaba žiga

V praksi se velikokrat pojavljajo vprašanja in dileme vezano na obveznost uporabe žiga podjetja na poslovnih dokumentih. V nadaljevanju povzemamo odgovor Razvojne agencije Savinja, GIZ, ki se glasi:

V zvezi z obveznostjo uporabe žiga poslovnih subjektov vam sporočamo naslednjo informacijo Ministrstva za gospodarstvo kot odgovor na vprašanje, ali je uporaba žiga za poslovne subjekte obvezna ali ne:

Trenutna veljavna zakonodaja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike ne določa obvezne uporabe žiga. Tako je vsakemu od njih prepuščeno, če ga bo pri svojem poslovanju uporabljal ali ne - če ga bo uporabljal, to uredi v svojih aktih. Je pa res, da je uporaba žiga uveljavljena poslovna praksa, vendar, kot že navedeno, ni zakonska obveznost.

Vir: Razvojna agencija Savinja, GIZ

sorodni članki