| 

Postal sem podjetnik

Zakaj postati franšizij

Zakaj postati franšizij

29.07.2008 ob 11:20

Kaj je franšizing in katere so njegove poglavitne značilnosti smo že pregledali in obdelali v preteklem članku - glej članek "Franšizing". Če povzamemo na kratko je franšizing metoda pogodbenega sodelovanja med različnimi pravnimi subjekti - franšizorjem in franšizijem - in kot taka je lahko oblika zagotavljanja rasti podjetja, primerna tako za mala kot tudi srednja podjetja. Še obnovimo pojme znotraj poslovnega sodelovanja:

 • franšizor za določeno plačilo odstopi svoj tehnični in poslovni "know-how" glede zagotavljanja določenega blaga ali storitev pod svojo blagovno znamko, trgovskim imenom ali drugimi storitvenimi oznakami
 • franšiziju, ki vodi svoje podjetje za lasten račun, s stalno podporo franšizija, v sodelovanju s franšizorjevimi izvirnimi metodami, ki jih načrtuje pred začetkom posla, pred tem preskusi in stalno prilagaja in nadzira njihovo ustreznost in učinkovitost.

Vendar preden se dokončno določite, da je franšizing tisto, kar si želite, se morate kot bodoči franšizij dodobra poučiti o tem poslovnem pristopu. Poleg vrste prednosti je s franšizingom združenih tudi vrsta problemov.

V tokratnem prispevku si bomo ogledali prednosti, ki jih prinaša tovrstna oblika poslovnega sodelovanja.

 • Majhno podjetniško tveganje
  V primerjavi s povprečno osebo, ki začenja z lastnim podjetjem v isti vrsti dejavnosti, je verjetnost za preživetje in uspeh pri franšizingu, še zlasti pri večjih in izkušenih franšiznih sistemih, večja. To lahko v veliki meri pripišemo podpori po meri prejemnika podpore, ki jo daje franšizo.
 • Ekonomije obsega
  Precejšen obseg nakupov ali proizvodnje ustvarjajo tisti franšiziji, ki se maksimalno ali celo izključno oskrbujejo pri franšizorju. Na tej osnovi lahko franšizij zasluži pri nabavnih cenah, kar mu omogoča konkurenčno prednost na trgu in znatno dobičkonosnost. Poleg skupnega nakupovanja prevzame franšizor nase tudi vrsto nalog, ki bi predstavljale še posebej težko finančno breme za "neodvisno" samozaposleno osebo. To vključuje tekočo analizo trga, raziskovanje in razvoj proizvodov, organizacijo oglaševanja itd.
 • Boljše razmerje med obsegom investicij in dobičkonosnostjo
  Franšiziji, ki vstopajo v sistem, dobijo pomoč franšizorja pri pripravi cene stroškov pred začetkom svojega posla. S tem ko črpajo iz franšizorjevih izkušenj, se izognejo neprijetnim presenečenjem.
 • Stalna podpora
  Franšizor v celoti usposobi franšizija. To naj bi bil tudi sestavni del operacijskega priročnika. Bodočemu franšiziju tedaj ni nujno potrebno, da že obvlada isto dejavnost. Nekateri franšizorji včasih izberejo tudi franšizije brez kakršnihkoli izkušenj. Kakršnekoli slabe navade iz pretekle zaposlitve je težko odpraviti. Še posebej mora biti franšizij dovzeten za nove metode in drugačen način dela. Franšizij si pridobi vpogled v potrebno znanje, prodajne metode, upravljanje in ostale zadeve, ki so poseben za neko franšizno verigo, naravnost iz usposabljanja, ki ga organizira franšizor.
 • Boljša osnova za obravnavanja možnosti kreditiranja
  Če franšizij nima na razpolago potrebnega kapitala, bo moral vzeti kredit, bodisi od svoje družine, prijateljev ali znancev ali pa od finančen institucije. Če se odloči za banko, bo le-ta navadno bolj pripravljena zagotoviti kredit franšiziju kot pa navadni samozaposleni osebi. Razlog za to je ugled franšizorja in ideja, da bo veriga poskušala najti rešitev, če bi to ogrozilo ugled celoten verige. Običajno ima bankir, ki pregleduje prošnjo za kredit na razpolago precejšnjo količino informacij o franšizorju (bilanco, letna poročila, časopisne članke itd), to je še posebej pomembno v primeru večjih franšiznih verig.

Na kratko lahko povzamemo, da sistem franšizinga omogoča franšiziju, da ponudi blago in storitve franšizne mreže pod ugodnimi pogoji. Tako mu pomaga, da ne izgublja dragocenega časa s tistimi organizacijskimi in drugimi sicer potrebnimi opravili poslovanja, ki jih ni vajen in zato nevešč.

Povzeto po Franšizing, prof. Miroslav Rebernik in soavtorji, Podjetništvo in management malih podjetij

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat