| 

Uporabne informacije

Značilnosti udeležencev sestanka

Značilnosti udeležencev sestanka

Na vsakem sestanku, kjer se zbere skupina ljudi (dva ali več), je nekdo vodja sestanka, ostali pa so udeleženci. Vodja sestanka je običajno tisti, ki skliče sestanek in povabi ostale udeležence, da se sestanka udeležijo. Vodja je tako tisti, ki da pobudo, iniciativo za sestanje in tudi v celoti vodi, drži rdečo nit, sestanka. Kdo pa so udeleženci?

Udeleženci sestanka so tako vsi ostali prisotni, vsi povabljeni, ki spremljajo, dojemajo osrednjo temo sestanka. Kako jo sprejemajo oziroma dojemajo pa je v veliki meri odvisno tudi od vodje in ne zgolj od vsebine sestanka. Ko se udeleženci sestanka razživijo, se lahko pojavijo tudi težave, ki jih mora vodja sproti in obzirno obvladovati. Ob težavah se izkaže izkušen in vešč tisti vodja sestanka, ki ve, da so na sestankih z zavzetimi udeleženci težave neizbežne. Tako se lahko na sestankih pojavi več vzporednih dvogovorov, kateri od udeležencev kar "ne zna nehati", spet drugi hoče imeti "v vsem prav", razvnamejo se nasprotja in pokažejo različne značilnosti, tudi osebni značaji udeležencev.

Poglejmo nekaj tipičnih značilnosti udeležencev sestanka, katere mora vodja spoznati in tudi obvladati za uspešen in učinkovit sestanek.

1. Zgovornež (angl. the talkative). Lahko si le želi vzbujati pozornost, morda pa je posebej zavzet za kakšno zadevo, kar je dobro. Lahko pa skuša obvladati razpravo, da bi dobil premoč nad stališči drugih in uveljavil, kar hoče.

2. Plaz (angl. teh gusher). Je slabši od zgovorneža, saj ima bolj temačen namene, skuša zadušiti druge in uveljaviti svoja stališča, druga pa izključiti.

3. Sfinga (angl. the sphinx). Tudi molčečneži prinašajo težave, še posebej, če bi lahko prispevali k uspešnosti sestanka. Lahko so plahi, zdolgočaseni ali pa jim je vseeno.

4. Klepetulja (angl. separate meeters). Šepetaje se pogovarjajo in motijo druge. Lahko so konstruktivni ali negativni.

5. Zamorjenec (angl. chip-on-the-shoulder). Kuhajo zamero ali sodijo, da z njimi na neki način grdo ravnajo. Nemara imajo prav, vendar sestanek ni pravi kraj za uveljavljanje nečesa, kar ne sodi vanj.

6. Pokrita rihta (angl. the devious). Govorijo eno, mislijo in čutijo pa nekaj drugega - zmanjšujejo ali pretiravajo pomen dejstev, jih skrivajo, skopo ravnajo z resnico.

7. Nasilnež (angl. the aggressive bully). Brezobzirno teptajo vse, kar jim prekriža pot, tudi pravila in normalno obnašanje. Razlogi za to pa so lahko različni, tudi obup, ki prevlada nad razumom.

... Naslednjič o tem, kako naj s posameznim "tipom" udeleženca ravna vodja sestanka, da ga obvlada.

Povzeto po Poslovno komuniciranje: Evropske razsežnosti, Maribor 2004

sorodni članki