| 

Uporabne informacije

S 1.avgustom višja kilometrina, prehrana, dnevnice

S 1.avgustom višja kilometrina, prehrana, dnevnice

V Uradnem listu 75/2008 z dne 25.7.2008 je objavljena spremenjena Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki prične veljati 1. avgusta 2008.

Po težko pričakovani novi uredbi se višina povračila za prehrano med delom poviša s sedanjih 5,54 eur na dan na 6,12 eur na dan.
Poviša se povračilo za prevoz na delo, če ni možnosti uporabe javnega prevoza, in sicer s sedanjih 0,15 eur na kilometer na 0,18 eur na kilometer.
Višina dnevnice za službena potovanja v Sloveniji se za trajanje nad 12 do 24 ur poveča s sedanjih 15,02 eur na 21,39 eur, za trajanje nad 8 do 12 ur s sedanjih 7,51 eur na 10,68 eur, ter za trajanje nad 6 do 8 ur s sedanjih 5,26 eur na 7,45 eur.
Tudi višina povračila za prevoz na službenem potovanju, torej kilometrina, se poviša s sedanjih 0,29 eur na 0,37 eur.
Terenski dodatek se poviša s sedanjih 3,13 eur na 4,49 eur, upravičen prejemnik pa je delavec, ki najmanj dva dni zapored dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali sedeža delodajalca.
Poviša pa se tudi višina odpravnine ob upokojitvi, ki po novem znaša 4.063 eur (prej 3.443 eur).

Vir: UL RS, št. 76, 25.7.2008

sorodni članki