| 

Uporabne informacije

Deset priporočil in deset svaril za sestanke

Deset priporočil in deset svaril za sestanke

Sestanek je srečanje skupine ljudi, navadno večje, na katerem o čem razpravljajo, se dogovarjajo, sklepajo, se pogajajo ... Sestanek je v praksi zbor dveh ali več ljudi, ki imajo skupne cilje. Torej sestanek naj vsekakor ima cilje in naj jih tudi dosega. Sicer je sestanek nekoristen, lahko tudi nadležen, izguba čas.

 

In da bo vaš sestanek čimbolj koristen in tudi uspešen v nadaljevanju podajamo deset priporočil in deset svaril, ki jih je potrebno upoštevati na sestankih.

Deset priporočil za sestanke:

 1. Za vsak sestanek se naj določi jasen smoter in cilje.
 2. Pravočasno je potrebno razposlati spored in gradivo.
 3. Osebno se dobro pripravite na sestanek.
 4. Izberite primeren prostor za sestanek, poskrbite za razpored in opremo.
 5. Trdo se držite sporeda.
 6. Podprite informiranje, razpravo in snovanje z vizualnimi pripomočki.
 7. Skrbno odmerite, kdaj in koliko časa boste govorili.
 8. Uporabljajte znanje in veščine vseh udeležencev.
 9. Obvladujte preveč zgovorne in preveč vase zaverovane udeležence.
 10. Na sestanku je nujno potrebno preudarno gospodariti s časom.

Deset svaril:

 1. Ne sklicujte sestanka, niti rednega, če ni zares potreben.
 2. Ne vabite na sestanke ljudi, ki jih tam ne potrebujete.
 3. Ne sprejmite vabila na sestanek brez tehtnih razlogov.
 4. Ne čakajte zamudnikov, če za to ni prav posebnih razlogov.
 5. Ne dovolite, da vaši občutki do udeležencev vplivajo na potek sestanka.
 6. Nikar ne skušajte biti ustvarjalni in kritični v isti sapi.
 7. Ne dopuščajte vzporednih razprav na sestankih in se sami ne vpletajte vanje.
 8. Ne poskušajte uveljaviti odločitve, dokler udeleženci o njej niso dovolj razpravljali.
 9. Ne polemizirajte neposredno z drugimi udeleženci; govorite vselej vodji sestanka.
 10. Če vodite sestanke, pojasnite svoje poglede samo, če je to zares pomembno.

Povzeto po Poslovno komuniciranje: Evropske razsežnosti, Maribor 2004

sorodni članki