| 

Moja pisarna

Najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani

Najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani

18.07.2008 ob 08:16

Najemnine pisarn v Ljubljani ostajajo nespremenje - stabilne so že od decembra 2001, povprečna najemnina pa znaša 12 €/m2. Drugače pa je z najemninami trgovskih prostorov - te se še vedno dvigujejo. Čeprav najemnine trgovskih prostorov izkazujejo bolj dinamično gibanje, pa se povprečna oglaševana najemnina že od leta 1995 gibljejo večinoma med 10 in 15 €/m2. V letošnjem letu je zaznati rast in povprečna oglaševana najemnina je zadnje četrtletje dosegla vrednost 16 €/m2.

Pri gostinskih lokalih pa je poglaviten vzrok za zelo dinamično gibanje višin najemnin, skromna ponudba. Tako lahko vstop dražjega lokala na boljši lokaciji vpliva na povprečno oglaševano ceno. Kljub temu pa so najemnine stabilne, saj ni zaznati nekega dolgoročnega trenda rasti ali padanja. V drugem četrtletju 2008 je povprečna oglaševana najemnina znašala 18 €/m2.

Preglednica 1: Oglaševane najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani v €/m2, junij 2008

Vrsta

najmanj

največ

povprečno

Pisarne

4

23

12

Trgovine

12

30

16

Gostinski lokali

9

38

18Preglednica 2: Oglaševane najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani v €, junij 2008

Vrsta

najmanj

največ

povprečno

Pisarne

150

7.990

2.167

Trgovine

501

7.500

2.351

Gostinski lokali 300

3.000

1.380Ponudba pisarniških najemnih prostorov je usklajena s povpraševanjem. Na trg ves čas prihajajo novi najemni pisarniški prostori, ki zadostijo potrebam po novih prostorih zaradi gospodarske rasti. Tudi v prihodnje ni pričakovati, da bi prišlo do sprememb, saj je napovedanih dovolj novih projektov, ki bodo na trgu zagotovili nove prostore. Zaradi velike ponudbe je vedno bolj pomembna kakovost lokacije in kakovost gradnje v povezavi s stroški obratovanja, zato lahko domnevamo, da prihaja do vedno večje razlike v najemnini med bolj in manj kakovostnimi prostori.

Pri trgovskih lokalih že od začetka spremljanja opažamo nihanja povprečne oglaševane najemnine, ki je v večji meri posledica skromne ponudbe. Zato že nekaj ponujenih lokalov vpliva na povprečno izračunano najemnino. Enako velja tudi pri gostinskih lokalih. Se pa povprečna oglaševana najemnina trgovskih prostorov ves čas giblje bolj ali manj med 10 €/m2 in 15 €/m2.

Vir in informacije: www.slonep.net, Marko Puschner

sorodni članki


Komentarji: 0 

Dodajte komentar


Dodajte komentar
Ime:
Vsebina:
Prepiši kodo:
(upoštevajte velike in male črke)
Prosimo vas, da pri pisanju komentarjev niste žaljivi. Vaši prispevki naj ne vsebujejo izrazov, ki niso primerni za objavo.
Sreda
od 14 do 29 °C

Četrtek
od 16 do 30 °C

Petek
od 16 do 26 °C

Sobota
od 15 do 29 °C

Anketa

Se vam zdi vaša spletna stran učinkovita?
Da
Ne
Kako naj pa to vem?
Je nimam

    rezultat